Μουσικό τμήμα

Στον Όμιλο λειτουργεί Μουσικό Τμήμα, κάθε Τετάρτη στις 20:00 για τα μέλη και τους φίλους του που συμμετέχουν στις δραστηριότητές του.

Το Μουσικό Τμήμα ξεκίνησε εκ νέου τη λειτουργία του στις 12/5/2021.  

Υπεύθυνος Μουσικού Τμήματος: Λευτέρης Τσοπάνογλου