Εξορμήσεις Εξωτερικού

  • 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – 4 ΜΑΙΟΥ 2019: ΜΑΡΟΚΟ
  • 27 ΙΟΥΛΙΟΥ – 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019: ΡΩΣΙΑ – ΧΡΥΣΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ