Εξορμήσεις εξωτερικού

Οι εξορμήσεις στο εξωτερικό για το έτος 2020 ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας του Covid-19, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των μελών και των φίλων του Συλλόγου.