Εκδρομές στο εξωτερικό

  • 20 Απριλίου – 1 Μαίου: Μαρόκο
  • 1 Αυγούστου – 16 Αυγούστου: Ρωσία – Καμτσάτκα