Εκδρομές στο εξωτερικό

  • 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – 4 ΜΑΙΟΥ 2019: ΜΑΡΟΚΟ
  • 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019: ΡΩΣΙΑ – ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑΣ