Οικολογική δράση

Μια από τις σημαντικές προτεραιότητες του Ομίλου από την ίδρυση του, είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και οικολογικής συμπεριφοράς των μελών του, πράγμα το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την εξασφάλιση καλύτερης υγείας και ποιότητας ζωής.

Ο Όμιλος προτρέπει τα μέλη και τους φίλους του Ομίλου σε αλλαγή του τρόπου ζωής, συστήνοντας  τον περιορισμό της υπερκατανάλωσης αγαθών, την ανακύκλωση απορριμμάτων, την αποφυγή στη σπατάλη νερού και ενέργειας, την χρήση των ανανεώσιμων πηγών  ενέργειας, την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων κ.α

Στο πλαίσιο όλων αυτών οργανώνονται από τον Όμιλο ποικίλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες ενημερωτικές για την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των μελών και φίλων του.

Ο Όμιλος συμμετέχει ενεργά σε συνέδρια, συνδιασκέψεις και ημερίδες που οργανώνονται από τοπικούς και διεθνείς φορείς.

Ένα Σάββατο το μήνα οργανώνονται οικολογικοί περίπατοι με στόχο την ενημέρωση και εξοικείωση  των μελών και φίλων του Ομίλου, με τα προβλήματα των περιοχών που επισκέπτονται.  Πρόκειται για  “στοχευμένες εκδρομές”  ήπιας άθλησης, ξενάγησης και κοινωνικής επαφής.

Ο Όμιλος αυτή τη στιγμή συμμετέχει ενεργά σε ένα πρόγραμμα συλλογής πλαστικών πωμάτων με σκοπό την αγορά βοηθητικών αμαξιδίων για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ήδη έχουν σταλεί άνω των 10.000 πλαστικών πωμάτων στο Σύλλογο Παραπληγικών νομού Πέλλας για αυτό το σκοπό.