Βασικές αρχές και όροι συμμετοχής σχετικά με τις εξορμήσεις

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Η συμμετοχή οποιουδήποτε στις ορειβατικές / πεζοπορικές εξορμήσεις του  Ομίλου Φίλων Βουνού & Θάλασσας δηλώνει ανεπιφύλακτα την αποδοχή των όρων του και σημαίνει τα εξής:

 • Γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα της δραστηριότητας αυτής – ορειβασία/ορεινή πεζοπορία – και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του/της, γνωρίζοντας και αποδεχόμενος/η τους κινδύνους που ενέχει (τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο) και είναι προσωπικά υπεύθυνος/η για την ασφάλειά του).
 • Έχει  τις  απαιτούμενες  ικανότητες (φυσική κατάσταση, υπευθυνότητα, πειθαρχία) και τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη συμμετοχή του/της στη δραστηριότητα αυτή (ορειβασία/ορεινή  πεζοπορία) και έχει λάβει υπόψη του/της τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις,  κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
 • Γνωρίζει ότι οι ώρες πορείας υπολογίζονται κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από την ομοιογένεια της ομάδας και τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες. 
 • Είναι ενήλικας, σωματικά και νοητικά υγιής, δεν πάσχει από κάποια ασθένεια ή άλλο πρόβλημα υγείας που μπορεί να εκθέσει τον ίδιο/ίδια ή την ομάδα σε κίνδυνο.
 • Όσοι επιθυμούν να μεταβούν στον τόπο έναρξης της ανάβασης με δικό τους μέσο, δεν γίνονται δεκτοί.
 • Η ασφαλιστική κάλυψη στις εξορμήσεις είναι προσωπική ευθύνη των συμμετεχόντων.
 • Ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα που ανακοινώνεται.
 • Ο αρχηγός της εξόρμησης έχει δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλήρωση της δραστηριότητας,  εάν κατά την κρίση του οι τοπικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων.
 • Επίσης έχει δικαίωμα να αποκλείσει άτομα που, κατά την κρίση του, δεν πληρούν τους όρους  ασφάλειας της ομάδας (π.χ. κακή  φυσική  κατάσταση, ελλιπής εξοπλισμός κτλ.)

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στις διήμερες ή πολυήμερες εκδρομές γίνεται κράτηση θέσης μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι  έχουν  καταβάλει το 40% του  κόστους  της  εκδρομής  ως προκαταβολή  – είτε  με  μετρητά  στο  γραφείο  του Ομίλου, είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του στην Alpha Bank:

Αριθμός Λογαριασμού: 143‐002101‐064040

ΙΒΑΝ: GR58 0140 1430 1430 0210 1064 040

Για την κατάθεση του ποσού θα πρέπει να ενημερωθεί η Γραμματεία του Ομίλου στα τηλέφωνα του Ομίλου: 210 96 57 879 και 6981 101 821  ή στο email του Ομίλου: omilosfi@gmail.com. Σε διαφορετική περίπτωση η κράτηση είναι άκυρη.

Σε περίπτωση ακύρωσης πολυήμερης εκδρομής εσωτερικού ή εξωτερικού 30 ημέρες πριν την  πραγματοποίησή της, καταβάλλεται από τον/την συμμετέχοντα το 80% της προκαταβολής. 

Σε περίπτωση ακύρωσης πολυήμερης εκδρομής εσωτερικού ή εξωτερικού 15 ημέρες πριν την πραγματοποίησή  της, καταβάλλεται από τον/την συμμετέχοντα το 100% του συνολικού κόστους.

Σε περίπτωση ακύρωσης εκδρομής διάρκειας έως 5 ημερών εσωτερικού 10 ημέρες πριν την πραγματοποίησή  της, καταβάλλεται από τον/την συμμετέχοντα το 100% του συνολικού κόστους.

Οι προκαταβολές, σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής, δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται με άλλη υποχρέωση του καταβάλλοντος.

Ακύρωση θέσης σε μονοήμερες εξορμήσεις που πραγματοποιούνται Κυριακή, γίνεται δεκτή μέχρι την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, δηλαδή 2 μέρες πριν την πραγματοποίησή της. Διαφορετικά το κόστος της εξόρμησης καταβάλλεται εξ’ ολοκλήρου. Σε περίπτωση που η μονοήμερη εξόρμηση πραγματοποιηθεί Σάββατο τότε η ακύρωση της θέσης γίνεται δεκτή μέχρι την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι, δηλαδή 2 μέρες πριν την πραγματοποίησή της. Διαφορετικά το κόστος της εξόρμησης καταβάλλεται εξ’ ολοκλήρου.

Τα μέλη του Ομίλου στις εκδρομές εσωτερικού, έχουν έκπτωση η οποία ισχύει για τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν καταβάλει τη συνδρομή του τελευταίου έτους. 

Οι μαθητές, οι φοιτητές και οι άνεργοι έχουν την ίδια έκπτωση με τα μέλη στις μονοήμερες και τις πολυήμερες εκδρομές.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ Ο.Φ.Β.Θ.

 1. Τα μέλη του Ομίλου έχουν προτεραιότητα στη δήλωση συμμετοχής σε κάθε εξόρμηση έναντι των λοιπών φίλων.
 2. Το πρόγραμμα κάθε εξόρμησης δύναται να μετατραπεί σε περίπτωση που υπάρξουν απρόοπτες συνθήκες, μη προβλέψιμες, ή σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.
 3. Κάθε άτομο που συμμετέχει αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πρόγραμμα καθώς και τις αρχές ασφαλείας που τηρούνται από τον Όμιλο κατά τη διεξαγωγή της δραστηριότητας.
 4. Κατά τη διάρκεια μιας πεζοπορίας ή ανάβασης όλοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να παραμένουν εντός της ομάδας. Κανείς δεν ξεπερνά τον οδηγό της ομάδας που είναι ο επί κεφαλής ή τον τελευταίο φύλακα (σκούπα). Σε περίπτωση σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος ή ακραίας συμπεριφοράς ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής κάθε απείθαρχου μέλους. Ο Όμιλος δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται να αναζητήσει ή να βοηθήσει άτομα τα οποία αποσπάσθηκαν με δική τους απόφαση και ευθύνη από την ομάδα, ούτε να καθυστερήσει την ώρα αναχώρησης – επιστροφής του πούλμαν ή της ομάδας σε αυτές τις περιπτώσεις.
 5. Σε περίπτωση που ορισμένα άτομα δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ομάδα στην προβλεπόμενη δραστηριότητα, εφόσον είναι εφικτό, μπορούν κατόπιν συνεννόησης με τον αρχηγό και έγκρισής του, να παραμείνουν σε κάποιο συμφωνηθέν σημείο της περιοχής, εντός του δρομολογίου του πούλμαν με την απόλυτη δέσμευση ότι θα εναρμονισθούν με την εξέλιξη του βασικού προγράμματος. Οποιοσδήποτε παραβεί αυτή τη δέσμευσή του, καθώς και τον χρόνο και το σημείο συνάντησης που του καθορίζει ο αρχηγός της ομάδας, φέρει  την αποκλειστική ευθύνη εξεύρεσης άλλου μεταφορικού μέσου για την επιστροφή του.
 6. Για την συμμετοχή σε ορειβατικές και πεζοπορικές δραστηριότητες κάθε άτομο που συμμετέχει έχει την ευθύνη να αξιολογήσει ότι διαθέτει την απαιτούμενη φυσική κατάσταση, τις γνώσεις, την εμπειρία και τον εξοπλισμό που απαιτείται για την επιτυχή και ασφαλή πραγματοποίηση της δραστηριότητας. Ο αρχηγός της ομάδας έχει τη δικαιοδοσία να αποκλείσει από τη δραστηριότητα άτομα που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις ή που επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά προς την ομάδα.
 7. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται επικίνδυνη μεταβολή του καιρού ή άλλων σημαντικών παραγόντων που επηρεάζουν την ασφάλεια της δραστηριότητας, ο αρχηγός μπορεί να μεταβάλει ή να ακυρώσει το πρόγραμμα ακόμα και κατά την εξέλιξη της δραστηριότητας.
 1. Ο εξοπλισμός που απαιτείται για τους συμμετέχοντες σε ορειβατικές και πεζοπορικές δραστηριότητες είναι:
 • ΑΡΒΥΛΕΣ
 • ΣΑΚΚΙΔΙΟ
 • ΜΠΑΤΟΝ
 • ΠΑΓΟΥΡΙ ΝΕΡΟΥ
 • ΘΕΡΜΟΕΣΩΡΟΥΧΑ
 • ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ (διαπνέον και αδιάβροχο)
 • FLEECE
 • ΚΑΛΤΣΕΣ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ή ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΚΑΙ 2ο ΖΕΥΓΑΡΙ)
 • ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
 • ΚΑΠΕΛΛΟ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΑ
 • ΓΚΕΤΕΣ (σε περίπτωση βροχής ή χιονιού)

ΤΟ ΣΑΚΚΙΔΙΟ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ (μεταξύ άλλων):

 • ΦΑΚΟ ΚΕΦΑΛΗΣ (με εφεδρικές μπαταρίες)
 • ΣΚΟΥΦΟ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ
 • ΠΥΞΙΔΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
 • ΣΦΥΡΙΚΤΡΑ
 • ΣΟΥΓΙΑ
 • ΜΠΑΦ
 • ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΧΕΙΛΙΩΝ
 • ΑΝΑΠΤΗΡΑ

Για απαιτητικές χειμερινές και λοιπές δραστηριότητες θα αναφέρεται στο πρόγραμμα ο απαραίτητος λοιπός εξοπλισμός.

9.       Η συμμετοχή στις εξορμήσεις του Ομίλου δηλώνει ανεπιφύλακτα την αποδοχή των ανωτέρω όρων.