Μουσικό τμήμα

Στον Όμιλο λειτουργεί Μουσικό Τμήμα, κάθε Δευτέρα στις 20:00 για τα μέλη και τους φίλους του που συμμετέχουν στις δραστηριότητές του.

Υπεύθυνος Μουσικού Τμήματος: Λευτέρης Τσομπάνογλου (6944331331)