Οικολογική δράση

Μια από τις σημαντικές προτεραιότητες του Ομίλου από την ίδρυση του, είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και οικολογικής συμπεριφοράς των μελών του, πράγμα το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την εξασφάλιση καλύτερης υγείας και ποιότητας ζωής.

Ο Όμιλος προτρέπει τα μέλη και τους φίλους του Ομίλου σε αλλαγή του τρόπου ζωής, συστήνοντας  τον περιορισμό της υπερκατανάλωσης αγαθών, την ανακύκλωση απορριμμάτων, την αποφυγή στη σπατάλη νερού και ενέργειας, την χρήση των ανανεώσιμων πηγών  ενέργειας, την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων κ.α

Στο πλαίσιο όλων αυτών οργανώνονται από τον Όμιλο ποικίλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες ενημερωτικές για την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των μελών και φίλων του.

Οργανώνονται επίσης οικολογικοί περίπατοι με στόχο την ενημέρωση και εξοικείωση  των μελών και φίλων του Ομίλου, με τα προβλήματα των περιοχών που επισκέπτονται. Πρόκειται για “στοχευμένες εκδρομές” ήπιας άθλησης, ξενάγησης και κοινωνικής επαφής.

Ο Όμιλος αυτή τη στιγμή συμμετέχει ενεργά σε δύο προγράμματα οικολογικού περιεχομένου:

  • Στο πρόγραμμα «Let’s do it Greece» περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης για τον καθαρισμό της χώρας μας για 7η συνεχή χρονιά. Είναι ένα πρόγραμμα παγκόσμιας κλίμακας, με συμμετοχή 108 χωρών και 8 εκατομμυρίων εθελοντών. Κάθε χρόνο ο Όμιλος επιλέγει να καθαρίζει τμήματα της παραλίας της Βούλας συμμετέχοντας στην βελτίωση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος.
  • Στο πρόγραμμα συλλογής πλαστικών πωμάτων με σκοπό την αγορά βοηθητικών αμαξιδίων για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ήδη έχουν σταλεί άνω των 10.000 πλαστικών πωμάτων στο Σύλλογο Παραπληγικών νομού Πέλλας  και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Συμπαράστασης Παραπληγικών Ατόμων «ΑΝΑΠΛΑΣΗ» για αυτό το σκοπό.