ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Σεπτέμβριος 2023
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Αύγουστος 28, 2023 Αύγουστος 29, 2023 Αύγουστος 30, 2023 Αύγουστος 31, 2023 Σεπτέμβριος 1, 2023 Σεπτέμβριος 2, 2023 Σεπτέμβριος 3, 2023
Σεπτέμβριος 4, 2023 Σεπτέμβριος 5, 2023 Σεπτέμβριος 6, 2023 Σεπτέμβριος 7, 2023 Σεπτέμβριος 8, 2023 Σεπτέμβριος 9, 2023 Σεπτέμβριος 10, 2023
Σεπτέμβριος 11, 2023 Σεπτέμβριος 12, 2023 Σεπτέμβριος 13, 2023 Σεπτέμβριος 14, 2023 Σεπτέμβριος 15, 2023 Σεπτέμβριος 16, 2023 Σεπτέμβριος 17, 2023
Σεπτέμβριος 18, 2023 Σεπτέμβριος 19, 2023 Σεπτέμβριος 20, 2023 Σεπτέμβριος 21, 2023 Σεπτέμβριος 22, 2023 Σεπτέμβριος 23, 2023 Σεπτέμβριος 24, 2023
Σεπτέμβριος 25, 2023 Σεπτέμβριος 26, 2023 Σεπτέμβριος 27, 2023 Σεπτέμβριος 28, 2023 Σεπτέμβριος 29, 2023 Σεπτέμβριος 30, 2023 Οκτώβριος 1, 2023