ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ιούλιος 2021
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Ιούνιος 28, 2021 Ιούνιος 29, 2021 Ιούνιος 30, 2021 Ιούλιος 1, 2021 Ιούλιος 2, 2021 Ιούλιος 3, 2021 Ιούλιος 4, 2021
Ιούλιος 5, 2021 Ιούλιος 6, 2021 Ιούλιος 7, 2021 Ιούλιος 8, 2021 Ιούλιος 9, 2021

6:30 am: Τήνος / Ν. Κυκλάδων

6:30 am: Τήνος / Ν. Κυκλάδων
Ιούλιος 10, 2021

7:00 am: Τήνος / Ν. Κυκλάδων

7:00 am: Τήνος / Ν. Κυκλάδων
Ιούλιος 11, 2021

7:00 am: Τήνος / Ν. Κυκλάδων

7:00 am: Τήνος / Ν. Κυκλάδων
Ιούλιος 12, 2021

7:00 am: Τήνος / Ν. Κυκλάδων

7:00 am: Τήνος / Ν. Κυκλάδων
Ιούλιος 13, 2021

7:00 am: Τήνος / Ν. Κυκλάδων

7:00 am: Τήνος / Ν. Κυκλάδων
Ιούλιος 14, 2021

7:00 am: Τήνος / Ν. Κυκλάδων

7:00 am: Τήνος / Ν. Κυκλάδων
Ιούλιος 15, 2021

7:00 am: Τήνος / Ν. Κυκλάδων

7:00 am: Τήνος / Ν. Κυκλάδων
Ιούλιος 16, 2021

7:00 am: Τήνος / Ν. Κυκλάδων

7:00 am: Τήνος / Ν. Κυκλάδων
Ιούλιος 17, 2021

7:00 am: Τήνος / Ν. Κυκλάδων

7:00 am: Τήνος / Ν. Κυκλάδων
Ιούλιος 18, 2021
Ιούλιος 19, 2021 Ιούλιος 20, 2021 Ιούλιος 21, 2021 Ιούλιος 22, 2021 Ιούλιος 23, 2021 Ιούλιος 24, 2021 Ιούλιος 25, 2021
Ιούλιος 26, 2021 Ιούλιος 27, 2021 Ιούλιος 28, 2021 Ιούλιος 29, 2021 Ιούλιος 30, 2021 Ιούλιος 31, 2021 Αύγουστος 1, 2021