ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ιανουάριος 2022
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δεκέμβριος 27, 2021 Δεκέμβριος 28, 2021 Δεκέμβριος 29, 2021 Δεκέμβριος 30, 2021 Δεκέμβριος 31, 2021 Ιανουάριος 1, 2022 Ιανουάριος 2, 2022
Ιανουάριος 3, 2022 Ιανουάριος 4, 2022 Ιανουάριος 5, 2022 Ιανουάριος 6, 2022 Ιανουάριος 7, 2022 Ιανουάριος 8, 2022 Ιανουάριος 9, 2022
Ιανουάριος 10, 2022 Ιανουάριος 11, 2022 Ιανουάριος 12, 2022 Ιανουάριος 13, 2022 Ιανουάριος 14, 2022 Ιανουάριος 15, 2022 Ιανουάριος 16, 2022
Ιανουάριος 17, 2022 Ιανουάριος 18, 2022 Ιανουάριος 19, 2022 Ιανουάριος 20, 2022 Ιανουάριος 21, 2022 Ιανουάριος 22, 2022 Ιανουάριος 23, 2022
Ιανουάριος 24, 2022 Ιανουάριος 25, 2022 Ιανουάριος 26, 2022

6:00 pm: Γενική Τακτική Απολογιστική Συνέλευση 2022

6:00 pm: Γενική Τακτική Απολογιστική Συνέλευση 2022
Ιανουάριος 27, 2022 Ιανουάριος 28, 2022 Ιανουάριος 29, 2022 Ιανουάριος 30, 2022
Ιανουάριος 31, 2022 Φεβρουάριος 1, 2022 Φεβρουάριος 2, 2022 Φεβρουάριος 3, 2022 Φεβρουάριος 4, 2022 Φεβρουάριος 5, 2022 Φεβρουάριος 6, 2022