ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Αύγουστος 2022
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Αύγουστος 1, 2022

7:00 am: Βόρεια Ισπανία - Χώρα των Βάσκων - Μονοπάτι Santiago de Compostela

7:00 am: Βόρεια Ισπανία - Χώρα των Βάσκων - Μονοπάτι Santiago de Compostela
Αύγουστος 2, 2022

7:00 am: Βόρεια Ισπανία - Χώρα των Βάσκων - Μονοπάτι Santiago de Compostela

7:00 am: Βόρεια Ισπανία - Χώρα των Βάσκων - Μονοπάτι Santiago de Compostela
Αύγουστος 3, 2022

7:00 am: Βόρεια Ισπανία - Χώρα των Βάσκων - Μονοπάτι Santiago de Compostela

7:00 am: Βόρεια Ισπανία - Χώρα των Βάσκων - Μονοπάτι Santiago de Compostela
Αύγουστος 4, 2022 Αύγουστος 5, 2022 Αύγουστος 6, 2022 Αύγουστος 7, 2022
Αύγουστος 8, 2022 Αύγουστος 9, 2022 Αύγουστος 10, 2022 Αύγουστος 11, 2022 Αύγουστος 12, 2022 Αύγουστος 13, 2022 Αύγουστος 14, 2022
Αύγουστος 15, 2022 Αύγουστος 16, 2022 Αύγουστος 17, 2022 Αύγουστος 18, 2022 Αύγουστος 19, 2022 Αύγουστος 20, 2022 Αύγουστος 21, 2022
Αύγουστος 22, 2022 Αύγουστος 23, 2022 Αύγουστος 24, 2022 Αύγουστος 25, 2022 Αύγουστος 26, 2022 Αύγουστος 27, 2022 Αύγουστος 28, 2022
Αύγουστος 29, 2022 Αύγουστος 30, 2022 Αύγουστος 31, 2022 Σεπτέμβριος 1, 2022 Σεπτέμβριος 2, 2022 Σεπτέμβριος 3, 2022 Σεπτέμβριος 4, 2022

7:45 am: Κέα (Τζια) - Μονοπάτι Αρχαίας Καρθαίας - Μονοπάτι: Ιουλίδα - Οτζιάς / Ν. Κυκλάδων

7:45 am: Κέα (Τζια) - Μονοπάτι Αρχαίας Καρθαίας - Μονοπάτι: Ιουλίδα - Οτζιάς / Ν. Κυκλάδων