ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Σεπτέμβριος 2022
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Αύγουστος 29, 2022

5:00 pm: Λέρος Ν. Δωδεκανήσου

5:00 pm: Λέρος Ν. Δωδεκανήσου
Αύγουστος 30, 2022

5:00 pm: Λέρος Ν. Δωδεκανήσου

5:00 pm: Λέρος Ν. Δωδεκανήσου
Αύγουστος 31, 2022 Σεπτέμβριος 1, 2022 Σεπτέμβριος 2, 2022 Σεπτέμβριος 3, 2022 Σεπτέμβριος 4, 2022
Σεπτέμβριος 5, 2022 Σεπτέμβριος 6, 2022 Σεπτέμβριος 7, 2022 Σεπτέμβριος 8, 2022 Σεπτέμβριος 9, 2022 Σεπτέμβριος 10, 2022 Σεπτέμβριος 11, 2022
Σεπτέμβριος 12, 2022 Σεπτέμβριος 13, 2022 Σεπτέμβριος 14, 2022 Σεπτέμβριος 15, 2022 Σεπτέμβριος 16, 2022 Σεπτέμβριος 17, 2022 Σεπτέμβριος 18, 2022
Σεπτέμβριος 19, 2022 Σεπτέμβριος 20, 2022 Σεπτέμβριος 21, 2022 Σεπτέμβριος 22, 2022 Σεπτέμβριος 23, 2022 Σεπτέμβριος 24, 2022 Σεπτέμβριος 25, 2022
Σεπτέμβριος 26, 2022 Σεπτέμβριος 27, 2022 Σεπτέμβριος 28, 2022 Σεπτέμβριος 29, 2022 Σεπτέμβριος 30, 2022 Οκτώβριος 1, 2022 Οκτώβριος 2, 2022