Εκατοντάδες ξένα είδη στην ανατολική Μεσόγειο και Ελλάδα

Περισσότερα από 900 νέα ξένα είδη (μη ενδημικά) έχουν εντοπιστεί στα παράκτια οικοσυστήματα της ανατολικής Μεσογείου Θάλασσας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, με συνέπεια όλη…
η θαλάσσια τροφική αλυσίδα να έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές και πιέσεις, σύμφωνα με μια τετραετή έρευνα από έναν ελληνικής καταγωγής επιστήμονα στη Σουηδία, η οποία εστιάστηκε στις παράκτιες..περιοχές της Ρόδου.

Διαβάστε περισσότερα