Αττικό φυτωριακό πάρκο

Ένας κήπος μπορεί να αναχθεί σε έργο τέχνης, ένας κηποτέχνης  μπορεί να γίνει  ο καλλιτέχνης ενός έργου με υλικά φθαρτά και  προσωρινά  – όπως οι διαχειριστές των καρπουζόφλουδων  ή του πάγου στην αλπική ζώνη..

Διαβάστε περισσότερα