Μήνας: Νοέμβριος 2014

11η Δεκεμβρίου, «Ημέρα των βουνών» Του Γιάννη Σχίζα

Η ορειβασία με τη πιο γενική έννοια – ως αναρρίχηση ή ως ορεινή πεζοπορία – έχει τη δική της, ξεχωριστή «Ημέρα». Είναι η 11η  Δεκεμβρίου,  η « Ημέρα των Βουνών», δηλωτική της ανάγκης για προστασία των μειοψηφικών ορεινών πληθυσμών αλλά και των άλλων «οικιστών» του ίδιου πλανήτη, όπως είναι τα άγρια ζώα. Στην εποχή του διαστήματος τα βουνά παραμένουν τα πιο αντιπροσωπευτικά μουσεία της άγριας φύσης, της ποικιλίας βιοτόπων και οικοτόπων,…