Εσωτερική οργάνωση του Ομίλου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

Μετά την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στην διάρκεια της Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης του Ομίλου στις 16 Ιανουαρίου 2019, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου με διάρκεια θητείας 2 ετών είναι η εξής:

 

Έλλη Τερζόγλου, Πρόεδρος

Κατερίνα Βουρλιά, Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Κουβαράκης, Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Αντωνίου, Ταμίας

Σπύρος Μαρδικιάν, Ειδικός Γραμματέας