Εσωτερική Οργάνωση του Ομίλου

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
μετά τη Γενική Συνέλευση της 18ης Ιανουαρίου 2017

Ευχαριστούμε τα μέλη του Ομίλου μας που παραβρέθηκαν στη Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, η οποία διεξήχθη στα γραφεία μας στις 18/1/2017, Ποσειδώνος 18, Βούλα.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε ομόφωνα ο Απολογισμός Πεπραγμένων και ο Οικονομικός Απολογισμός του 2016, καθώς επίσης και ο Προγραμματισμός Δράσης για το 2017.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών, το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη για τα επόμενα 2 χρόνια (2017-2018) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Έλλη Τερζόγλου, Πρόεδρος

Φαίδων Βεκίρου, Αντιπρόεδρος

Βαγγέλης Μπαρακάρης, Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Αντωνίου, Ταμίας

Κατερίνα Βουρλιά, Ειδικός Γραμματέας