Μήνας: Ιούνιος 2015

Συναγερμός για τη φύση στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη, νόμοι ζωτικής σημασίας και συγκεκριμένα οι Οδηγίες για τα Πουλιά  και για τους Οικοτόπους προστατεύουν τη φύση. Η άγρια ζωή και οι πιο πολύτιμες οικολογικά περιοχές εξαρτώνται από αυτή τη νομοθεσία. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο τροποποίησης και υπονόμευσης αυτών των νόμων, ανατρέποντας πρόοδο πολλών χρόνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά τη γνώμη μας και αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να κάνουμε τη…